dimecres, 14 d’abril de 2010

I la pell, de gallina."Aborronaor"