dimecres, 13 d’octubre del 2010

Les "noves tecnologies"...

... ens maregen. Una societat massa controlada? Por al control?