dissabte, 21 d’agost del 2010

dimarts, 3 d’agost del 2010

Caminem en direcció contrària

Als polítics que ens governen i als partits que diuen representar-nos. Al PSOE i al PP. Als partits "d'esquerres" que intenten treure partit remenant en aigües tèrboles amb l'únic objectiu de guanyar-se una cadireta. Als regionalistes neoliberals. Als sindicats d'estudiants que ací diuen A i allà diuen B. Als sindicats de treballadors que negocien els drets dels mateixos (els drets dels treballadors no es negocien, es defenen). Als empresaris. Explotadors que ara busquen mà d'obra en altres mercats.


La resposta col·lectiva no és possible o impossible, és necessària.